serbest dalgalı kur sistemi

serbest dalgalı kur sistemi

bk. esnek kur sistemi


serbest dalgalı kur sistemi için benzer kelimeler


serbest dalgalı kur sistemi, 27 karakter ile yazılır. Ayrıca, s harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 's', 'e', 'r', 'b', 'e', 's', 't', ' ', 'd', 'a', 'l', 'g', 'a', 'l', 'ı', ' ', 'k', 'u', 'r', ' ', 's', 'i', 's', 't', 'e', 'm', 'i', şeklindedir.
serbest dalgalı kur sistemi kelimesinin tersten yazılışı imetsis ruk ılaglad tsebres diziliminde gösterilir.