serebral felç

serebral felç İng. cerebral paralysis

Beyin felci.


serebral felç için benzer kelimeler


serebral felç, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, s harfi ile başlar, ç harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 's', 'e', 'r', 'e', 'b', 'r', 'a', 'l', ' ', 'f', 'e', 'l', 'ç', şeklindedir.
serebral felç kelimesinin tersten yazılışı çlef larberes diziliminde gösterilir.