serebral

serebral İng. cerebral

Beyne ait.


serebral İng. cerebral

Beyinle ilgili, beyne ait.


serebral için benzer kelimeler


serebral, 8 karakter ile yazılır. Ayrıca, s harfi ile başlar, l harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 's', 'e', 'r', 'e', 'b', 'r', 'a', 'l', şeklindedir.
serebral kelimesinin tersten yazılışı larberes diziliminde gösterilir.