sergi ırkları

sergi ırkları İng. exhibition breeds

Tavuklarda yumurta veya et verimi yerine dış görünüm güzelliklerini sergilemesi için yetiştirilen ırklar.


sergi ırkları için benzer kelimeler


sergi ırkları, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, s harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 's', 'e', 'r', 'g', 'i', ' ', 'ı', 'r', 'k', 'l', 'a', 'r', 'ı', şeklindedir.
sergi ırkları kelimesinin tersten yazılışı ıralkrı igres diziliminde gösterilir.