karma sergi

karma sergi

a. Birçok ressamın eserlerini sergilediği yer.


karma sergi için benzer kelimeler


karma sergi, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'a', 'r', 'm', 'a', ' ', 's', 'e', 'r', 'g', 'i', şeklindedir.
karma sergi kelimesinin tersten yazılışı igres amrak diziliminde gösterilir.