SERM ile başlayan kelimeler

SERM ile başlayan veya başında SERM olan kelimeler 95 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre SERM ile başlayan kelimeler

25 harfli

sermayenin değer bileşimi, sermayenin dolaşım süreci, sermayenin marjinal ürünü, sermayenin merkezileşmesi, sermayenin ortalama ürünü, sermayeyi kediye yüklemek

24 harfli

sermaye-hasıla katsayısı

23 harfli

sermaye birikim fonları, sermaye kazancı vergisi, sermaye kullanan teknik, Sermaye Piyasası Kurulu, sermaye yoğun teknoloji, sermayenin derinleşmesi, sermayenin getiri oranı, sermayenin toplam ürünü, sermayenin yoğunlaşması

22 harfli

sermaye birikim kısıtı, sermaye-yoğun endüstri, sermayenin aşınma payı, sermayenin genişlemesi

20 harfli

sermaye yoğun sanayi, sermaye yoğunlaşması, sermaye-hasıla oranı, sermayenin temerküzü, sermayeyi doğrultmak

19 harfli

sermaye bütçelemesi, sermaye harcamaları, sermaye hareketleri, sermaye maliyetleri, sermaye tayınlaması, sermaye yatırımları, sermaye yeterliliği, sermayenin getirisi

17 harfli

sermaye bilânçosu, sermaye çoğaltanı, sermaye dışsatımı, sermaye giderleri, sermaye temerküzü, sermaye yoğun mal

16 harfli

sermaye akımları, sermaye artırımı, sermaye birikimi, sermaye dışalımı, sermaye maliyeti, sermaye piyasası

15 harfli

sermaye çarpanı, sermaye fonları, sermaye kazancı, sermaye malları, sermaye şirketi, sermaye vergisi

14 harfli

sermaye çıkışı, sermaye değeri, sermaye geliri, sermaye girişi, sermaye hesabı, sermaye ihracı, sermaye ithali, sermaye kaçışı, sermaye üstesi, sermaye yapısı, sermuharrirlik, sermürettiplik

13 harfli

sermaye kaybı, sermaye riski, sermaye stoku, sermayesizlik, sermest olmak

12 harfli

sermayecilik, serme sergen

11 harfli

sermaye mal, sermuharrir, sermürettip

10 harfli

sermayedar, sermayesiz, sermestane, sermestlik

9 harfli

sermayeci, sermayeli, Sermayesi, sermenmek, sermürmek

8 harfli

sermasar, Sermelek, sermestî

7 harfli

sermaye, sermest, sermeye, sermiye

6 harfli

sermek, sermen, sermet, sermin

5 harfli

Serma, serme

Kelime Ara