serseri mayın

serseri mayın

a. Belli bir hedefi olmayan, rastgele yerleştirilen mayın: “Bulgaristan'dan mangal kömürü getiren Yücel motoru Midye önlerinde serseri bir mayına çarparak battı.” -H. Taner.


serseri mayın için benzer kelimeler


serseri mayın, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, s harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 's', 'e', 'r', 's', 'e', 'r', 'i', ' ', 'm', 'a', 'y', 'ı', 'n', şeklindedir.
serseri mayın kelimesinin tersten yazılışı nıyam iresres diziliminde gösterilir.