serseri

serseri Far. serser³

sf. 1. Belli bir işi ve yeri olmayan, başıboş (kimse), hayta: “Hayran Baba'yı bir serseri ile birlikte temizlemişlerdi.” -F. R. Atay. 2. Tutarsız, beğenilmeyen davranışları olan (kimse): “Ah, seni serseri, rezil, alçak seni! Demek bana başkaldırıyorsun!” -N. Hikmet. 3. mec. Belli bir hedefi olmayan, belli bir hedefe atılmamış olan, rastlantıyla gelen (kurşun, mayın vb.): “Köpüklü denizin üstünde serseri martılar uçuşuyor, yanımızdan yelkenli bir mavna geçiyordu.” -Ö. Seyfettin. 4. mec. Amaçsız: “Birkaç gün serseri bakışlarla ona baktı.” -İ. H. Baltacıoğlu.


serseri için benzer kelimeler


serseri, 7 karakter ile yazılır. Ayrıca, s harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 's', 'e', 'r', 's', 'e', 'r', 'i', şeklindedir.
serseri kelimesinin tersten yazılışı iresres diziliminde gösterilir.