sertlik ölçme

sertlik ölçme İng. hardness measurement

Sertlik değerini anlamak için, bir sertlikölçer ile yapılan ölçme.


sertlik ölçme için benzer kelimeler


sertlik ölçme, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, s harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 's', 'e', 'r', 't', 'l', 'i', 'k', ' ', 'ö', 'l', 'ç', 'm', 'e', şeklindedir.
sertlik ölçme kelimesinin tersten yazılışı emçlö kiltres diziliminde gösterilir.