serviks kanalı

serviks kanalı İng. cervical canal

Döl yatağı boynu.


serviks kanalı için benzer kelimeler


serviks kanalı, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, s harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 's', 'e', 'r', 'v', 'i', 'k', 's', ' ', 'k', 'a', 'n', 'a', 'l', 'ı', şeklindedir.
serviks kanalı kelimesinin tersten yazılışı ılanak skivres diziliminde gösterilir.