ses taşıyıcı yinelenimi

ses taşıyıcı yinelenimi İng. sound carrier frequency

TV. Ses taşıyıcı dalganın, yinelenimle belirtilen değeri.


ses taşıyıcı yinelenimi için benzer kelimeler


ses taşıyıcı yinelenimi, 23 karakter ile yazılır. Ayrıca, s harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 's', 'e', 's', ' ', 't', 'a', 'ş', 'ı', 'y', 'ı', 'c', 'ı', ' ', 'y', 'i', 'n', 'e', 'l', 'e', 'n', 'i', 'm', 'i', şeklindedir.
ses taşıyıcı yinelenimi kelimesinin tersten yazılışı imineleniy ıcıyışat ses diziliminde gösterilir.