akım yinelenimi

akım yinelenimi İng. current frequency

Sinema/TV. Herhangi bir kentte hizmete sunulan ve televizyondaki resim yineleniminin seçiminde etken olan dalgalı akımın yinelenimi.


akım yinelenimi için benzer kelimeler


akım yinelenimi, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'k', 'ı', 'm', ' ', 'y', 'i', 'n', 'e', 'l', 'e', 'n', 'i', 'm', 'i', şeklindedir.
akım yinelenimi kelimesinin tersten yazılışı imineleniy mıka diziliminde gösterilir.