satır yinelenimi

satır yinelenimi

bk. saniyede satır (sayısı)


satır yinelenimi için benzer kelimeler


satır yinelenimi, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, s harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 's', 'a', 't', 'ı', 'r', ' ', 'y', 'i', 'n', 'e', 'l', 'e', 'n', 'i', 'm', 'i', şeklindedir.
satır yinelenimi kelimesinin tersten yazılışı imineleniy rıtas diziliminde gösterilir.