sesçil yazım

sesçil yazım

a. Kelimelerin seslendirilişteki değerlerini olduğu gibi yansıtan yazı.


sesçil yazım için benzer kelimeler


sesçil yazım, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, s harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 's', 'e', 's', 'ç', 'i', 'l', ' ', 'y', 'a', 'z', 'ı', 'm', şeklindedir.
sesçil yazım kelimesinin tersten yazılışı mızay liçses diziliminde gösterilir.