ağız yazım

ağız yazım Fr. Stomographie

ağız yazım için benzer kelimeler


ağız yazım, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'ğ', 'ı', 'z', ' ', 'y', 'a', 'z', 'ı', 'm', şeklindedir.
ağız yazım kelimesinin tersten yazılışı mızay zığa diziliminde gösterilir.