boyun yazım

boyun yazım Fr. Trachélographie

boyun yazım için benzer kelimeler


boyun yazım, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'o', 'y', 'u', 'n', ' ', 'y', 'a', 'z', 'ı', 'm', şeklindedir.
boyun yazım kelimesinin tersten yazılışı mızay nuyob diziliminde gösterilir.