beyaz boyun

beyaz boyun Lat. Tilapia mossambica

Mozambik bantlı levreği.


beyaz boyun için benzer kelimeler


beyaz boyun, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'e', 'y', 'a', 'z', ' ', 'b', 'o', 'y', 'u', 'n', şeklindedir.
beyaz boyun kelimesinin tersten yazılışı nuyob zayeb diziliminde gösterilir.