boyun altı bezi

boyun altı bezi İng. thymus

Boynun alt ön bölgesinde yer alan ve birey erginleşinceye kadar büyüyen, erginleştikten sonra küçülmeye başlayan bir iç salgı bezi. Timüs.


boyun altı bezi İng. thymus

Boyun alt ön bölgesinde yer alan ve birey erginleşinceye kadar büyüyen erginleştikten sonra küçülmeye başlayan bir iç salgı bezi, timüs.


boyun altı bezi için benzer kelimeler


boyun altı bezi, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'o', 'y', 'u', 'n', ' ', 'a', 'l', 't', 'ı', ' ', 'b', 'e', 'z', 'i', şeklindedir.
boyun altı bezi kelimesinin tersten yazılışı izeb ıtla nuyob diziliminde gösterilir.