sesten alıntı

sesten alıntı Fr. emprunt phonétique

Kulaktan alıntı anlamdaşı.


sesten alıntı için benzer kelimeler


sesten alıntı, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, s harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 's', 'e', 's', 't', 'e', 'n', ' ', 'a', 'l', 'ı', 'n', 't', 'ı', şeklindedir.
sesten alıntı kelimesinin tersten yazılışı ıtnıla netses diziliminde gösterilir.