silah arkadaşı

silah arkadaşı

a. 1. Birlikte savaşanlardan her biri. 2. mec. Aynı ülküyü benimseyen kimseler.


silah arkadaşı için benzer kelimeler


silah arkadaşı, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, s harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 's', 'i', 'l', 'a', 'h', ' ', 'a', 'r', 'k', 'a', 'd', 'a', 'ş', 'ı', şeklindedir.
silah arkadaşı kelimesinin tersten yazılışı ışadakra halis diziliminde gösterilir.