kadeh arkadaşı

kadeh arkadaşı

a. Birlikte içki içilen kimse.


kadeh arkadaşı için benzer kelimeler


kadeh arkadaşı, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'a', 'd', 'e', 'h', ' ', 'a', 'r', 'k', 'a', 'd', 'a', 'ş', 'ı', şeklindedir.
kadeh arkadaşı kelimesinin tersten yazılışı ışadakra hedak diziliminde gösterilir.