silâhlı tenya

silâhlı tenya

bk. domuztenyası.


silâhlı tenya için benzer kelimeler


silâhlı tenya, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, s harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 's', 'i', 'l', 'â', 'h', 'l', 'ı', ' ', 't', 'e', 'n', 'y', 'a', şeklindedir.
silâhlı tenya kelimesinin tersten yazılışı aynet ılhâlis diziliminde gösterilir.