geniş tenya

geniş tenya İng. broad tapeworm

İnsan ve etçil memelilerin ince bağırsağında yaşayıp, kurtçuk evresini önce tepegöz dediğimiz kabuklularda, sonra kimi tatlısu balıklarında geçirerek, son konakçıya bu balıkların etiyle bulaşan, hemen on metreye yakın boyda, geniş halkalı şerit; balıktenyası.


geniş tenya için benzer kelimeler


geniş tenya, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'e', 'n', 'i', 'ş', ' ', 't', 'e', 'n', 'y', 'a', şeklindedir.
geniş tenya kelimesinin tersten yazılışı aynet şineg diziliminde gösterilir.