tenya halkası

tenya halkası İng. proglottid

Tenyayı oluşturan hem erkek hem de dişi üreme organlarına sahip yassı parçalardan her biri, tenya segmenti, tenya halkası, proglottit, proglottis.


tenya halkası için benzer kelimeler


tenya halkası, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, t harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 't', 'e', 'n', 'y', 'a', ' ', 'h', 'a', 'l', 'k', 'a', 's', 'ı', şeklindedir.
tenya halkası kelimesinin tersten yazılışı ısaklah aynet diziliminde gösterilir.