simiyan virüsü 40, SV 40

simiyan virüsü 40, SV 40 İng. Simian virus 40

Papovirüsler grubuna giren, çift iplikli DNA içeren, çıplak, küçük, ikozahedral tip, onkogenik bir virüs.


simiyan virüsü 40, SV 40 için benzer kelimeler


simiyan virüsü 40, SV 40, 24 karakter ile yazılır. Ayrıca, s harfi ile başlar, 0 harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 's', 'i', 'm', 'i', 'y', 'a', 'n', ' ', 'v', 'i', 'r', 'ü', 's', 'ü', ' ', '4', '0', ',', ' ', 'S', 'V', ' ', '4', '0', şeklindedir.
simiyan virüsü 40, SV 40 kelimesinin tersten yazılışı 04 VS ,04 üsüriv nayimis diziliminde gösterilir.