sindirim eksilimi

sindirim eksilimi Fr. Hypopepsie

sindirim eksilimi için benzer kelimeler


sindirim eksilimi, 17 karakter ile yazılır. Ayrıca, s harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 's', 'i', 'n', 'd', 'i', 'r', 'i', 'm', ' ', 'e', 'k', 's', 'i', 'l', 'i', 'm', 'i', şeklindedir.
sindirim eksilimi kelimesinin tersten yazılışı imiliske miridnis diziliminde gösterilir.