salgı eksilimi

salgı eksilimi Fr. Acremie

salgı eksilimi için benzer kelimeler


salgı eksilimi, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, s harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 's', 'a', 'l', 'g', 'ı', ' ', 'e', 'k', 's', 'i', 'l', 'i', 'm', 'i', şeklindedir.
salgı eksilimi kelimesinin tersten yazılışı imiliske ıglas diziliminde gösterilir.