Şinto

Şinto Jap.

öz. a. (şi'nto) Doğaya ve atalar kültüne önem vermesiyle tanınan Japonların inanç sistemi.


Şinto için benzer kelimeler


Şinto, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, Ş harfi ile başlar, o harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'Ş', 'i', 'n', 't', 'o', şeklindedir.
Şinto kelimesinin tersten yazılışı otniŞ diziliminde gösterilir.