Şinto dini

Şinto dini İng. Shintoism

Japonların ulusal dini.


Şinto dini için benzer kelimeler


Şinto dini, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, Ş harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'Ş', 'i', 'n', 't', 'o', ' ', 'd', 'i', 'n', 'i', şeklindedir.
Şinto dini kelimesinin tersten yazılışı inid otniŞ diziliminde gösterilir.