sıralanabilir değişken

sıralanabilir değişken İng. ordinal variable

sıralanabilir değişken için benzer kelimeler


sıralanabilir değişken, 22 karakter ile yazılır. Ayrıca, s harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 's', 'ı', 'r', 'a', 'l', 'a', 'n', 'a', 'b', 'i', 'l', 'i', 'r', ' ', 'd', 'e', 'ğ', 'i', 'ş', 'k', 'e', 'n', şeklindedir.
sıralanabilir değişken kelimesinin tersten yazılışı nekşiğed rilibanalarıs diziliminde gösterilir.