Siyam kavgacı balığı

Siyam kavgacı balığı İng. Siamese fighting fish

(Betta splendens), Kemikli-balıklar (Teleostei) takımının cennet-balığıgiller (Anabantidae) familyasından bir balık türü. Uzunluğu 6-7 cm. Dere ve göllerde yaşayan tropik süs balığıdır. Birkaçı birarada akuvaryuma konunca bir tanesi ötekilerini yenene kadar döğüşürler. Siyam'da yaşar.


Siyam kavgacı balığı için benzer kelimeler


Siyam kavgacı balığı, 20 karakter ile yazılır. Ayrıca, S harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'S', 'i', 'y', 'a', 'm', ' ', 'k', 'a', 'v', 'g', 'a', 'c', 'ı', ' ', 'b', 'a', 'l', 'ı', 'ğ', 'ı', şeklindedir.
Siyam kavgacı balığı kelimesinin tersten yazılışı ığılab ıcagvak mayiS diziliminde gösterilir.