tül kuyruklu kavgacı

tül kuyruklu kavgacı Lat. Betta splendes

Beta.


tül kuyruklu kavgacı için benzer kelimeler


tül kuyruklu kavgacı, 20 karakter ile yazılır. Ayrıca, t harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 't', 'ü', 'l', ' ', 'k', 'u', 'y', 'r', 'u', 'k', 'l', 'u', ' ', 'k', 'a', 'v', 'g', 'a', 'c', 'ı', şeklindedir.
tül kuyruklu kavgacı kelimesinin tersten yazılışı ıcagvak ulkuryuk lüt diziliminde gösterilir.