soğuk aglutinin hastalığı

soğuk aglutinin hastalığı İng. cold aglutinin disease

Köpek ve kedilerde vücut sıcaklığı düştüğünde, kılcal damarlardaki aglutinasyon sonucu deride kızartı, kanama, morarama ve nekrozun yanısıra hemolitik anemiyle belirgin ender olarak görülen otoimmün bir hastalık, soğuk hemaglutinin hastalığı. Alyuvarlara karşı oluşan otoantikorların 370C’nin altında etkili olması nedeniyle biçimlenir.


soğuk aglutinin hastalığı için benzer kelimeler


soğuk aglutinin hastalığı, 25 karakter ile yazılır. Ayrıca, s harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 's', 'o', 'ğ', 'u', 'k', ' ', 'a', 'g', 'l', 'u', 't', 'i', 'n', 'i', 'n', ' ', 'h', 'a', 's', 't', 'a', 'l', 'ı', 'ğ', 'ı', şeklindedir.
soğuk aglutinin hastalığı kelimesinin tersten yazılışı ığılatsah ninitulga kuğos diziliminde gösterilir.