bakteriyel soğuk su hastalığı

bakteriyel soğuk su hastalığı İng. bacterial coldwater disease

Bazı alabalık türlerinde Cytophaga psychrophila’ nın neden olduğu, özellikle kuluçkahane sıcaklığının 10º C’nin altına düştüğü durumlarda, dorsal ve kaudal yüzgeçlerde, vücut yüzeyinde çeşitli büyüklükte lezyonların oluşmasıyla karakterize, bulaşıcı ve öldürücü bakteriyel bir enfeksiyon, psikrofiloz.


bakteriyel soğuk su hastalığı için benzer kelimeler


bakteriyel soğuk su hastalığı, 29 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'a', 'k', 't', 'e', 'r', 'i', 'y', 'e', 'l', ' ', 's', 'o', 'ğ', 'u', 'k', ' ', 's', 'u', ' ', 'h', 'a', 's', 't', 'a', 'l', 'ı', 'ğ', 'ı', şeklindedir.
bakteriyel soğuk su hastalığı kelimesinin tersten yazılışı ığılatsah us kuğos leyiretkab diziliminde gösterilir.