bakteriyel

bakteriyel Fr. bactériel

sf. tıp Bakterilerle ilgili.


bakteriyel İng. bacterial

Bakterilerle ilgili, bakterilere ait.


bakteriyel İng. bacterial

Bakteriye ait, bakteriyle ilgili veya bakterinin neden olduğu.


bakteriyel için benzer kelimeler


bakteriyel, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, l harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'a', 'k', 't', 'e', 'r', 'i', 'y', 'e', 'l', şeklindedir.
bakteriyel kelimesinin tersten yazılışı leyiretkab diziliminde gösterilir.