Bakteriyel böbrek hastalığı

Bakteriyel böbrek hastalığı İng. bacterial kidney disease

Birçok balıkta, Renibacterium salmoninarum’un neden olduğu, solungaçlarda solgunluk, ekzoftalmus, karında şişkinlik, deride kabarcıklar, vücut yüzeyinde ülserler, lezyonlar ve anüs civarında hemorajilerle karakterize, bulaşıcı, kronik bakteriyel bir enfeksiyon.


Bakteriyel böbrek hastalığı için benzer kelimeler


Bakteriyel böbrek hastalığı, 27 karakter ile yazılır. Ayrıca, B harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'B', 'a', 'k', 't', 'e', 'r', 'i', 'y', 'e', 'l', ' ', 'b', 'ö', 'b', 'r', 'e', 'k', ' ', 'h', 'a', 's', 't', 'a', 'l', 'ı', 'ğ', 'ı', şeklindedir.
Bakteriyel böbrek hastalığı kelimesinin tersten yazılışı ığılatsah kerböb leyiretkaB diziliminde gösterilir.