soğutucu akışkan

soğutucu akışkan İng. reactor coolant

Su, sodyum, helyum ya da ağır su oluşumlu olan ve yakıtın nükleer fisyonla açığa çıkardığı buhar dönüşümlü ısıyı, bir pompa aracılığı ile reaktör kalbinden dışarı atmaya yarayan akışkan madde.


soğutucu akışkan için benzer kelimeler


soğutucu akışkan, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, s harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 's', 'o', 'ğ', 'u', 't', 'u', 'c', 'u', ' ', 'a', 'k', 'ı', 'ş', 'k', 'a', 'n', şeklindedir.
soğutucu akışkan kelimesinin tersten yazılışı nakşıka ucutuğos diziliminde gösterilir.