akışkan

akışkan

sf. fiz. Akış özellikleri gözlenebilen (sıvı veya gaz), seyyal.


akışkan İng. fluid
akışkan İng. fluid

Akış özellikleri gözlenebilen sıvı ya da gaz evresindeki özdek.


akışkan İng. fluid

Belirli bir biçimi olmayan, kuvvet etkisinde oylumu, değişmeyen akıcı özdek.


akışkan İng. fluid

Gazlar, sıvılar ve camsı yapılılar gibi akma özelliği gösteren özdeklerin genel adı.


akışkan İng. fluid

Sürtünme kuvvetlerini yenerek yerçekimi etkisi ile akma özelliği gösteren gaz, sıvı ve ince toz halindeki maddeler için kullanılan genel terim.


akışkan İng. fluid
akışkan Osm. seyyal

(fizik)


akışkan İng. fluid

fizik, kimya: Akış özellikleri gösteren sıvı ya da gaz evresindeki özdek.


akışkan için benzer kelimeler


akışkan, 7 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'k', 'ı', 'ş', 'k', 'a', 'n', şeklindedir.
akışkan kelimesinin tersten yazılışı nakşıka diziliminde gösterilir.