tektürel akışkan

tektürel akışkan İng. homogeneous fluid

Her noktasındaki özellikleri özdeş olan akışkan.


tektürel akışkan için benzer kelimeler


tektürel akışkan, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, t harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 't', 'e', 'k', 't', 'ü', 'r', 'e', 'l', ' ', 'a', 'k', 'ı', 'ş', 'k', 'a', 'n', şeklindedir.
tektürel akışkan kelimesinin tersten yazılışı nakşıka lerütket diziliminde gösterilir.