akışkan çevrimi

akışkan çevrimi İng. hydraulic circuit

Kapalı bir çevrimde çalışarak işlev yapan bir akışkanın akma yolu.


akışkan çevrimi için benzer kelimeler


akışkan çevrimi, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'k', 'ı', 'ş', 'k', 'a', 'n', ' ', 'ç', 'e', 'v', 'r', 'i', 'm', 'i', şeklindedir.
akışkan çevrimi kelimesinin tersten yazılışı imirveç nakşıka diziliminde gösterilir.