tam akışkan

tam akışkan İng. perfect fluid

Biçim değiştirmeye karşı direnmeyen, sıkıştırılamaz, iç sürtünmesiz, düzgün yoğunluklu akışkan.


tam akışkan için benzer kelimeler


tam akışkan, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, t harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 't', 'a', 'm', ' ', 'a', 'k', 'ı', 'ş', 'k', 'a', 'n', şeklindedir.
tam akışkan kelimesinin tersten yazılışı nakşıka mat diziliminde gösterilir.