son ses düşmesi

son ses düşmesi

a. Söz sonundaki bir sesin yok olması: arıg > arı gibi.


son ses düşmesi İng. apocope

Kelimede son ses durumunda olan sesin düşmesi olayı: serbest>serbes, çift>çif, katarakt > katarak, güveyi > güvey, kapıg > kapı, tarıglag > tarla, yaylag > yayla gibi.


son ses düşmesi için benzer kelimeler


son ses düşmesi, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, s harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 's', 'o', 'n', ' ', 's', 'e', 's', ' ', 'd', 'ü', 'ş', 'm', 'e', 's', 'i', şeklindedir.
son ses düşmesi kelimesinin tersten yazılışı isemşüd ses nos diziliminde gösterilir.