sorumlu kişi

sorumlu kişi İng. accountable person

Sayışımla yükümlü olan kişi.


sorumlu kişi için benzer kelimeler


sorumlu kişi, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, s harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 's', 'o', 'r', 'u', 'm', 'l', 'u', ' ', 'k', 'i', 'ş', 'i', şeklindedir.
sorumlu kişi kelimesinin tersten yazılışı işik ulmuros diziliminde gösterilir.