söyleyiş ses bilgisi

söyleyiş ses bilgisi İng. phonology, phonemics

Bir dildeki kelimeleri ses yapıları, boğumlama noktaları ve boğumlanma özellikleri açısından inceleyen dil bilgisi dalı.


söyleyiş ses bilgisi için benzer kelimeler


söyleyiş ses bilgisi, 20 karakter ile yazılır. Ayrıca, s harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 's', 'ö', 'y', 'l', 'e', 'y', 'i', 'ş', ' ', 's', 'e', 's', ' ', 'b', 'i', 'l', 'g', 'i', 's', 'i', şeklindedir.
söyleyiş ses bilgisi kelimesinin tersten yazılışı isiglib ses şiyelyös diziliminde gösterilir.