söyleyiş ses bilimi

söyleyiş ses bilimi İng. phonetics

Dildeki sesleri bir bütün olarak ele alan, insan dilinin seslerinin nasıl oluştuğunu, niteliklerini, dolayısıyla dilin ve bildirişmenin ses yönünü inceleyen dil bilimi dalı. bk. ses bilimi.


söyleyiş ses bilimi için benzer kelimeler


söyleyiş ses bilimi, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, s harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 's', 'ö', 'y', 'l', 'e', 'y', 'i', 'ş', ' ', 's', 'e', 's', ' ', 'b', 'i', 'l', 'i', 'm', 'i', şeklindedir.
söyleyiş ses bilimi kelimesinin tersten yazılışı imilib ses şiyelyös diziliminde gösterilir.