kesikli söyleyiş

kesikli söyleyiş Fr. Bradyarthrie; bradylalie

kesikli söyleyiş için benzer kelimeler


kesikli söyleyiş, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, ş harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'e', 's', 'i', 'k', 'l', 'i', ' ', 's', 'ö', 'y', 'l', 'e', 'y', 'i', 'ş', şeklindedir.
kesikli söyleyiş kelimesinin tersten yazılışı şiyelyös ilkisek diziliminde gösterilir.