soylu

soylu

sf. 1. Doğuştan veya hükümdar buyruğuyla, bazı ayrıcalıklara sahip olan ve özel unvanlar taşıyan (kimse), asaletli, asil: “Soylu kişidir, iyi bir öğrenim görmüştür, zekidir, yeteneklidir.” -N. Cumalı. 2. İyi tanınmış, köklü bir aileden gelen (kimse), necip, kişizade, asil: “İzmir'in varlıklı ve soylu ailelerinden birinin tek erkek çocuğu.” -T. Buğra. 3. Saygı uyandıran, yücelik taşıyan: “Japonların soylu ve çetin savaşçılık gururuna, bu eğiliş ağır geldi.” -F. R. Atay. 4. Soyu iyi nitelikli olan, iyi cins soydan gelen (at vb.).


soylu

Soylu, asil


soylu İng. aristocrat

Soylu sınıfa mensup kişi.


soylu İng. Aristocrat, nobleman

1. Soylu yönetimindeki ayrıcalıklı sınıf ve bu sınıfın üyesi. 2. Fransız devrimi sırasında soylu kişi ya da eski yönetim yanlısı. 3. Doğuşu ya da zekâ, davranış üstünlükleriyle sivrilen kimse.


Soylu Köken: T.

Cinsiyet: Erkek İyi tanınmış, köklü bir aileden gelen kimse.


Soylu

Diyarbakır ili, Hani ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.


Soylu

Gaziantep ili, Karkamış ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.


Soylu

Kars ili, merkez ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.


Soylu

Mardin ili, Sürgücü bucağına bağlı bir yerleşim birimi.


Soylu

Tekirdağ ili, Susuzmüsellim bucağına bağlı bir yerleşim birimi.


soylu için benzer kelimeler


soylu, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, s harfi ile başlar, u harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 's', 'o', 'y', 'l', 'u', şeklindedir.
soylu kelimesinin tersten yazılışı ulyos diziliminde gösterilir.