söz kalabalığı

söz kalabalığı Osm. kesret-i elfaz

Konu ile ilgili olsun olmasın, anlatımı, yerli yersiz sözlerle şişirme.


söz kalabalığı için benzer kelimeler


söz kalabalığı, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, s harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 's', 'ö', 'z', ' ', 'k', 'a', 'l', 'a', 'b', 'a', 'l', 'ı', 'ğ', 'ı', şeklindedir.
söz kalabalığı kelimesinin tersten yazılışı ığılabalak zös diziliminde gösterilir.