sözdizimi

sözdizimi İng. syntax
sözdizimi İng. syntax

(Derleme., cümle bilgisi, sözdizgisi) Dilbilgisinde sözcük dizilişini, tümce yapısını inceleyen bölüm.


sözdizimi için benzer kelimeler


sözdizimi, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, s harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 's', 'ö', 'z', 'd', 'i', 'z', 'i', 'm', 'i', şeklindedir.
sözdizimi kelimesinin tersten yazılışı imizidzös diziliminde gösterilir.