kapalı veya iç sözdizimi

kapalı veya iç sözdizimi Fr. syntaxe intérieure

Alışılmış sözdizimi ( AÇIK veya DIŞ SÖZDİZİ-Mİ, S. extérieure ) kuralları dışında olarak Dua tepe, Burner hank, Baba anne, Ben yaşta v.b. gibi gramer harçları kullanılmadan yapılan kelime takımlarındaki sözdizimi.


kapalı veya iç sözdizimi için benzer kelimeler


kapalı veya iç sözdizimi, 24 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'a', 'p', 'a', 'l', 'ı', ' ', 'v', 'e', 'y', 'a', ' ', 'i', 'ç', ' ', 's', 'ö', 'z', 'd', 'i', 'z', 'i', 'm', 'i', şeklindedir.
kapalı veya iç sözdizimi kelimesinin tersten yazılışı imizidzös çi ayev ılapak diziliminde gösterilir.